skhrenfrdehuples
Country u Laciho

Country u Laciho

Srdečne Vás pozývame  na príjemné posedenie pri živej country hudbe kapely Atapana z Čiech pod vedením Very Maňákovej dňa 2.9.2017  od 18.00 hod. na kúpalisko Vincov les Sládkovičovo. O občerstvenie sa postará kolektív "bufetu u Laci báčiho", ktorý Vám praje príjemnú zábavu.

Tradičné medzinárodné podujatie - 49 ročník Rallye Campingu a Caravaningu SACC

sa uskutočnilo v dňoch 14 – 16.júla 2017 v kempingu rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, v blízkosti mesta Rimavská Sobota. Táto oblasť nie je karavanistom veľmi známa, tak organizátori aj napriek registrácii na podujatie do poslednej chvíli nevedeli koľko posádok sa zúčastní....

Expedícia SUZDAL 2017

EXPEDÍCIA SUZDAL 1. časť:  Dovoľte mi podať Vám krátku správu z našej expedície do Ruska 16-7-2017 začiatok cesty smer Suzdal Rusko : Prvý medzinárodný festival karavanistov v Suzdale. Vyrážame tri posádky zo Slovenska individuálne, našim cieľom je kemping v Katoviciach. presne podľa...

Autokemp Rudava pozýva na „Rozlúčku s prázdninami“

Dátum: 31.8.2017 – 3.9.2017 Program : 31.8. registrácia 1.9.   - doobeda cyklovýlet k Morave na tému po stopách 2. sv.vojny, obhliadka bunkrov - pečené prasiatko a posedenie pri ohni pri harmonike 2.9.     - individuálne výlety do okolia - večer čítanie...

60. ROKOV KARAVANINGU NA SLOVENSKU – v kempingu Belá Nižné Kamence

V Kempingu Belá Nižné Kamence sa zišli priaznivci kempingu a karavaningu na 48 ročníku Národného zrazu spojeného s oslavami 60.rokov campingu a caravaningu na Slovensku. Program bol bohatý, krásny kraj a okolité zaujímavosti lákali na výlety, proti hladu zabojovali šikovné...

MÁJOVÝ ZRAZ VO VINCOVOM LESE

Posledný májový víkend sme využili pozvanie Caravan Clubu Bánovce nad Bebravou do kempingu termálneho kúpaliska Vincov les – Sládkovičovo. K dispozícii sme mali termálny vonkajší aj vnútorný bazén. V najväčšej obľube bol teplý sedací bazén. V bufete u Laci báčiho boli výborné...

8. ročník JARNÝ ZRAZ PRIATEĽOV FERA KAŇANSKÉHO

Názov podujatia:     8.ročník JARNÝ ZRAZ PRIATEĽOV FERA KAŇANSKÉHO  Termín konania:                 27.04. – 02.05.2017 Miesto konania:    Goralský dvor,...

Zľavnený vikend v Campingu Pullman Piešťany

Zľavnený vikend v Campingu Pullman Piešťany

Prajeme pekný deň dovoľte nám aby sme Vám predstavili ďaľší výhodný produkt Campingu Pullmann Piešťany, ktorým je víkend od 19.-21.5  u nás pre 2 členov posádky s karavanom, pripojením na elektriku, auto. Celkom za tento víkend zaplatíte len 20 EUR.   Počas víkendu môžete u nás v...

Zraz na Farma Ryby Opatovce

Zraz na Farma Ryby Opatovce

Dňa 28.4.-30.4. sa konal zraz na Farma Ryby Opatovce. Na zraze sa zúčastnilo 26 posádok. Napriek piatkovému intenzívnemu dažďu si myslíme, že zraz dopadol výborne. V rámci zrazu sa v sobotu 29.4. konali aj Rybárske preteky kde sa zúčastnilo 35 dospelých rybárov a 9 detí. V piatok večer Nám zahral...

Správa z 8. Sokolského zrazu z nášho táboriska pri rieke Morave

Správa z 8. Sokolského zrazu z nášho táboriska pri rieke Morave

CCC TJ Sokol Gajary usporiadal v dňoch 28.4. – 1.5.2017 svoj tradičný zraz pri príležitosti odomykania vody na rieke Morave. Zraz bol už tradične spojený s prvomájovým retro sprievodom. Na našom táborisku sme sa aj za nepriaznivej predpovede počasia začali schádzať už vo štvrtok...

 • Country u Laciho

  Country u Laciho

 • Tradičné medzinárodné podujatie - 49 ročník Rallye Campingu a Caravaningu SACC

 • Expedícia SUZDAL 2017

 • Autokemp Rudava pozýva na „Rozlúčku s prázdninami“

 • 60. ROKOV KARAVANINGU NA SLOVENSKU – v kempingu Belá Nižné Kamence

 • MÁJOVÝ ZRAZ VO VINCOVOM LESE

 • 8. ročník JARNÝ ZRAZ PRIATEĽOV FERA KAŇANSKÉHO

 • Zľavnený vikend v Campingu Pullman Piešťany

  Zľavnený vikend v Campingu Pullman Piešťany

 • Zraz na Farma Ryby Opatovce

  Zraz na Farma Ryby Opatovce

 • Správa z 8. Sokolského zrazu z nášho táboriska pri rieke Morave

  Správa z 8. Sokolského zrazu z nášho táboriska pri rieke Morave

CAMPING CARD INTERNATIONAL

CCI.ht6CCI karta (CCI card), nazývaná tiež karnet, je plastová identifikačná karta pre ľudí holdujúcich mototuristike, najmä kempovaniu. Prvýkrát bola vydaná v roku 1953, no dnes má tento dokument medzinárodný charakter a je využívaný vo všetkých krajinách sveta. V niektorých krajinách Škandinávie je CCI karta dokonca podmienkou vstupu do kempingov, v mnohých ďalších krajinách, vrátane krajín Európskej Únie, sa z výhodou používa na zanechanie v recepcii kempingu namiesto pasu či iného osobného dokumentu. CCI karta je platná 12 mesiacov a v období posledných rokov si ju každoročne obstaráva viac ako 1 milión držiteľov na celom svete.

 

Pomocou CCI karty je mCCI.ht7ožné získať najmä zľavy na pobytových a iných nákladoch vo výške 5 až 30% v mnohých kempingoch najmä Európy a niektorých ďalších ubytovacích zariadeniach, ako aj využiť zvláštne služby, akými sú parkovanie, rezervácie a prednostný výber služieb, ako i účasť na medzinárodných, národných a iných podujatiach mototuristiky, karavaningu a kempovania, a tiež ďalšie výhody, ktoré sú uverejňované v rôznych prospektoch, katalógoch, informačných brožúrach i na internetových stránkach poskytovateľov. Najlepší výber nájdete na www.campingcardinternational.com.

 Od roku 2015 prechádza karta vizuálnou inováciou, vedľa loga FICC je umiestnené logo registrovaného klubu, v našom prípade SACC. Názov klubu je uvedený na zadnej strane  karty. Registračné 12 miestne číslo obsahuje krajinu člena, klubovú príslušnosť a identifikáciu jednotlivého člena. Všetky CCI karty už musia obsahovať poistenie za škodu voči tretím osobám, za rovnakých podmienok a v rovnakej výške ako u CCI kariet,kde toto poistenie zabezpečuje FICC. Na Slovensku poskytujú dohodnuté zľavy všetky členské kempingy SACC.

 

Majiteľ CCI karty a jeho spolucestujúci sú súčasne poistení proti spôsobeným škodám, stratám a ujme na zdraví až do výšky 2,5 mil. švajčiarskych frankov. Pri týchto udalostiach sa vyžaduje úradne spísaná zápisnica o poistnej udalosti potvrdená prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia a svedkami (zdravotnícke zariadenie, polícia, poisťovňa a pod.).

 

SACC je po dohode so zainteresovanými združeniami od 01. 07. 2006 jediným poskytovateľom CCI kariet na Slovensku. Zľavnený predaj pre členské a partnerské kluby je realizovaný na prelome kalendárneho roku hromadnými objednávkami. Ostatní záujemcovia majú možnosť CCI kartu získať ako rodinní členovia SACC, operatívne aj formou ON-LINE objednávky, kde po jej odoslaní a zaplatení príslušného poplatku + poštovné pre Slovensko 1 €, pre zahraničie 3 € obdržia CCI kartu v rámci členského balíčku doporučenou poštou.

CCI - nielen zľava, ale aj poistenie

 Poistenie spojené s kartou CCI

Toto je voľný preklad zo stránky www.campingcardinternational.com, pre právne vzťahy nezáväzný.

Poistenie: FICC uzavrela s anglickou poisťovňou  Miller  zmluvu o zodpovednosti za škody pre držiteľa karty CCI. Toto poistenie pokrýva právnu zodpovednosť za škody a/alebo škody na zdraví tretích osôb počas kempingových pobytov a pobytov v prenájmoch alebo v hoteli, ak je spôsobená držiteľom CCI karty, jeho manželkou/ manželom a inými osobami cestujúcimi s ním spoločným súkromnom vozidlom alebo bicyklom / max. pre 11 ľudí /. Ak sa držiteľ CCI musí dočasne vrátiť počas dovolenky domov a opustiť svojich spolucestujúcich, títo zostávajú poistení.

Platnosť: Krytie poistenia je platné po celom svete s výnimkou Ameriky a Kanady, vrátane oblastí patriacich do ich jurisdikcie/súdnictva. Krytie poistenia platí do jedného roku od dátumu vydania alebo predĺženia CCI.

Podmienky poistenia: Poistenie sa vzťahuje na max. sumu 2 500 000 švajčiarskych frankov za jednu udalosť. Poistenie obsahuje navyše poistenie pre držiteľa CCI, a to pokrytím právnej zodpovednosti za ublíženie na zdraví až do výšky 100 000 švajčiarskych frankov v súvislosti so surfovaním a/alebo plavbou na lodi bez motora kratšou ako 5 metrov.

Výnimky z poistenia

1/ škody spôsobené priamo, alebo nepriamo loďami, vozidlami alebo lietadlami , alebo prácou na ich palube s výnimkou windsurfingových surfov a nemotorizovaných lodí s dĺžkou kratšou ako 5 metrov.

b. Otravou jedlom alebo alkoholom, alebo prítomnosťou týchto cudzích či rizikových látok v jedle či nápoji

c. Znečisteným životným prostredím

d. Vojnou, občianskymi nepokojmi a podobne

e. Počas veľko-formátových zábavných akcií, na ktoré je vyberané vstupné

f. Škodami, ktoré sú následkom rádioaktívneho žiarenia alebo kontamináciou a inými atómovými rizikami

2/ škody na zdraví v dôsledku alebo priebehu zamestnania osoby u poistenej strany, ak existuje zamestnanecká zmluva alebo zmluva o tréningu

3/ škody na majetku, ktorý je vo vlastníctve, alebo bol zverený do starostlivosti alebo údržby poistenému.

4/ škody spôsobené úmyselne držiteľom CCI, alebo jeho/jej spolupoistencami, ako napr.

a. Poškodenie pôdy a plodín, pošliapanie

b. nedbalá likvidácia odpadu,

c. poškodenie podzemného potrubia s vodou, plynom či elektrických káblov

Výška škody: za škodu spôsobenú počas ubytovania v podnájme alebo hoteli je úhrada do 100  švajčiarskych frankov za škodovú udalosť.

Škoda: Poistený je povinný správať sa tak, aby zbytočne nedochádzalo k požadovaniu náhrady za škodu treťou osobou. Ak sa udalosť stane, musí ju bezodkladne ohlásiť a poskytnúť poistiteľovi všetky informácie potrebné k riešeniu poistenia. Poistený nie je oprávnený sľúbiť akúkoľvek platbu náhradu škody

Ostatné podmienky poistenia.

Toto poistenie sa nevzťahuje na škody a straty, ktoré boli v čase vzniku kryté iným poistením, alebo poisteniami (poistenie zodpovednosti za škodu) alebo by nimi bola bývala pokrytá, ak by toto poistenie nebolo vyradené/odobraté. Výnimkou je iba prípad, že je potrebné mať prístup k sume vyššej ako suma, ktorá mala byť aplikovaná a je to v súlade s podmienkami inej politiky poistenia, v prípade, že táto politika nebola medzičasom vyradená.

Komentár :

Je bežné, z dôvodov vyplývajúcich z možnej náhrady škody, že sú kempy, prípadne účasť na niektorých akciách podmienená držaním karty CCI. Vo väčšine kempingov slúži CCI karta na identifikáciu namiesto OP, alebo pasu, stačí na recepcii založiť CCI. Kartu za cenu 14€ distribuuje na Slovensku výhradne SACC. Organizovaní členovia majú výraznú zľavu. K dispozícii máte najmä v zahraničí uznávané poistenie pre náhradu škody vami spôsobenú – pozor nejedná sa o náhradu škody, ktorá vznikla vám. Pri poistnej udalosti je potrebné nahlásiť potrebné údaje prevádzkovateľovi kempingu, polícii a distribútorovi CCI karty. Rovnako zaujímavým sprievodným javom je poskytovanie zliav pre držiteľov karty v členských kempingoch u nás a v zahraničí.

Anglická verzia na : http://www.campingcardinternational.com/insurance/

Go to top