skhrenfrdehuples

POZVÁNKA na FICC RALLYE 2018

POZVÁNKA Pre záujemcov o účasť na 87 ročníku  F.I.C.C. RALLYE 2018 v dňoch 27.7. – 4.8.2018 v Berlíne prikladáme v prílohe pozvánku s rámcovým programom, termínmi a podmienkami pre prihlásenie

Seminár a valné zhromaždenie SACC 2017

Dobrý deň,  dovoľte mi predložiť vám krátku správu zo seminára a VZ zo dňa 1.12.2017. Seminár :  prebehol podľa programu.- program v prílohe  MDV SR zastupovala riaditeľka úseku zahraničných vzťahov p. Lukáčová, predstavila súčastnú činnosť sekcie cestovného ruch a perspektívy...

Camping Park pozvánka

Camping Park pozvánka

Camping Park Karpaty Vás pozýva na jesenné zabíjačkové hodovanie a iné športové a zábavné činnosti. Pozvánky:

Ukončenie sezóny 2017, zabíjačka v kempe

Ukončenie sezóny 2017, zabíjačka v kempe

Situácia okolo tradičného Piešťanského zrazu sa v stredu pred zrazom skomplikovala. Nový prevádzkovateľ nedokázal za viac ako mesiac prehlásiť odber elektriny na seba a pripojenie dovezenej elektrocentrály nepovolí. Nezostávalo nič iné, ako dojednať akciu v kempe u Pullmanna. Kapacita kempu...

Ukončenie sezóny 2017 v Piešťanoch

V dňoch 13. až 15. októbra 2017 sa v kempingu Lodenica Piešťany mala uskutočniť na pozvanie Caravan Clubu Piešťany na ukončenie sezóny tradičná zabíjačka. Z dôvodu technických problémov sa pár dní pred uskutočnením zrazu muselo nájsť náhradné riešenie. Našťastie organizátori našli...

Malokarpatský zraz 2017

17.ročník Malokarpatského zrazu karavanistov - vinobranie Pezinok 2017 Camping Caravan Club Za Koníčkom Pezinok už po sedemnásty krát privítal na hasičskej lúke v Pezinku karavanistov na tradičnom podujatí Vinobranie Pezinok. Na zraze sa zúčastnilo takmer 60 posádok z viacerých našich...

Jeseň Farma Ryby

Drahí priatelia karavanisti, Pozývam Vás na jesenný zraz karavanistov na Farma Ryby Opatovce. Pozvánku a program prikladám v prílohe. Tešíme sa na Vás. Za organizátorov Farma Ryby Opatovce Tomáš Topolčány P.S. Nové sociálne zariadenie a kuchynka už k dispozícii.

Lodenica Piestany

Caravan Club Piešťany Vás pozýva na ukončenie sezóny 2017 a tradičnú zabíjačku do ATC Lodenica Piešťany  V dňoch 13. Až 15. októbra 2017

JESEŇ DIAKOVCE 2017

CCC Trenčín vás pozýva na tradičné jesenné stretnutie v Diakovciach, v prílohe - POZVÁNKA

Tradičné medzinárodné podujatie - 49 ročník Rallye Campingu a Caravaningu SACC

sa uskutočnilo v dňoch 14 – 16.júla 2017 v kempingu rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, v blízkosti mesta Rimavská Sobota. Táto oblasť nie je karavanistom veľmi známa, tak organizátori aj napriek registrácii na podujatie do poslednej chvíli nevedeli koľko posádok sa zúčastní....

 • POZVÁNKA na FICC RALLYE 2018

 • Seminár a valné zhromaždenie SACC 2017

 • Camping Park pozvánka

  Camping Park pozvánka

 • Ukončenie sezóny 2017, zabíjačka v kempe

  Ukončenie sezóny 2017, zabíjačka v kempe

 • Ukončenie sezóny 2017 v Piešťanoch

 • Malokarpatský zraz 2017

 • Jeseň Farma Ryby

 • Lodenica Piestany

 • JESEŇ DIAKOVCE 2017

 • Tradičné medzinárodné podujatie - 49 ročník Rallye Campingu a Caravaningu SACC

Milí priatelia,fotka mišura

navštívili ste stránku Slovenskej asociácie campingu a caravningu. Sme občianske združenie spájajúce karavanistov, prevádzkovateľov kempingov a už aj výrobcov v oblasti karavaningu. Našim základným cieľom je pomáhať pri rozvoji karavaningu na Slovensku a úspešná spolupráca s karavanistami v okolitých štátoch. Stojí pred nami niekoľko zásadných otázok, rozhodujúcou z nich je udržať jednotu karavanistov na Slovensku a zabrániť rozpadu. Mnohí ste si všimli, že marec 2016 bol v histórii karavaningu zaujímavý tým, že došlo k zjednoteniu nášho karavanistického hnutia pod hlavičkou SACC. Je to iba prvý krok. Teraz je na nás všetkých ukázať, že sme ochotní spolupracovať a zabudnúť na nezmyselné osočovanie a delenie. Blíži sa 60. výročie založenia organizovaného karavaningu u nás, malo by to byť prejavom toho, že sme dospeli. Musíme zvážiť čo je prednejšie, či prejavy spolupatričnosti, alebo atomizácia na základe historických nezhôd, vlastnenia prívesov či obytných automobilov. Je zrejmé, že v dobe keď je na Slovensku niekoľko tisíc vlastníkov obytných prívesov a automobilov (proste karavanov) a z nich je organizovaných len menšia časť, stojí pred nami úloha vytvoriť podmienky pre rozvíjanie toho dobrého čo v našom karavaningu vzniklo a dozrelo. Je to úcta a tolerancia ku všetkým príslušníkom komunity, ktorá sa rozhodla touto formou prezentovať svoj náhľad na život. Nie je to lacný koníček, ale je to rozhodnutie v prospech rodiny a zdravia. Veď okolo karavanov vyrastajú nielen naše deti, ale aj vnúčatá. Hodiny strávené pred televízorom sa menia na hodiny strávené v prírode a v spoločnosti rovnako orientovaných priateľov. Stretávame sa bez ohľadu na národnosť, politické myšlienky v rôznych kútoch Európy. Je charakteristické, že spomíname na krásne stretnutia našich karavanistov na akciách v Benátkach, Krakove, alebo na svetovom FICC v Umagu. Prešli sme stovky kilometrov, aby sme našli cestu k sebe, vzájomne sa obohatili a zároveň reprezentovali svoju krajinu. Áno jedná sa aj o hrdú reprezentáciu Slovenska po celej Európe. V poslednom období to nie je len vztyčovanie našej vlajky, nosenie jednotných tričiek s označením Slovensko, ale aj propagácia krás našej vlasti a propagácia našich kempingov. Všetky cesty na organizované stretnutia karavanistov v zahraničí využívame na pozvanie na návštevu. Mnohí už Slovensko navštívili, mnohí o ňom počuli a veľa je takých, čo majú skreslené informácie. A tak si odnesú nielen nové informácie, prospekty, ale aj poznanie, že tu žijú dobrí ľudia.

               Významnou časťou nášho občianskeho združenia sú prevádzkovatelia kempingov. Snažíme sa pomáhať im pri komunikácii so štátnymi orgánmi, plodnou je aj spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a tiež pomoc našich komisárov pri hodnotení kempingov. Je vidieť nárast kvality ponúkaných služieb. Musíme prestať s rokmi vštepovanou menejcennosťou a zaostalosťou. Porovnávanie našich zariadení so špičkovými kempingami ukazuje, že máme dobré kempingy, krásnu prírodu a dobrých ľudí. Ale máme aj horšie kempingy, tak ako všade vo svete. SACC má dlhoročnú tradíciu v udeľovaní ocenenia Kemping roka, ktorým oceňujeme tých, ktorí posúvajú kvalitu našich kempingov dopredu, rozhodujúca nie je veľkosť kempingu, ale zmena k lepšiemu.

               V roku 2015 som bol zvolený do funkcie prezidenta SACC. Aj keď karavaningu sa venujem cez 35 rokov, niektoré veci sú pre mňa nové. Prosím vás všetkých o pomoc pri realizácii plánov na rozvoj karavaningu na Slovensku,  udržaní dosiahnutej jednoty a ďalší rast karavaningu na Slovensku. Na záver mi dovoľte popriať vám len príjemné stretnutia a najmä vždy šťastný návrat domov.

Ing. Jaroslav Mišura, prezident SACC.

 

Go to top