Ročenka SACC 2020

            Milí priatelia karavanisti. Na našej stránke sa objavila Ročenka SACC 2020. Je pravdepodobné, že sa vám táto ročenka dostáva  práve teraz aj v naturálnej podobe do rúk. Neviem ako to prezidenti klubov zvládnu v tejto dobe, možno ju dostanete neskôr. Práve som si ju prelistoval a môžem povedať, že je našťastie nadčasová. Okrem kalendára neuskutočniteľných akcií je tam k dispozícii prehľad slovenských kempingov. Stojí za to si túto ročenku prelistovať a pozrieť sa po dlhej dobe po kempoch, ktoré ste prešli v nedávnej dobe a tiež pozrieť si kempingy, kde ste ešte neboli.

            Dovoľte mi poďakovať všetkým čo sa podieľali na príprave tejto ročenky pod vedením Ing. Janka Ducka, a tiež všetkým, ktorí prispeli inzerciou.  Možno to bude unikátny pamätník  nejestvujúcej sezóny, možno sa z nás čo sme doteraz vynechávali zimný karavaning, stanú z pocitu hladu  zimný karavanisti. Nech to bude ako chce, držte sa toho, že pre jednu zmeškanú sezónu nestojí riskovať všetky nasledujúce. Takže veľa krásnych spomienok pri listovaní novou ročenkou.

Rovnako, vďaka iniciatíve pezinskej firmy, predávajúcej karavany sa na našej stránke nachádza interaktívna mapa kempingov a stání na Slovensku. Stojí za návštevu a je tiež vhodná na plánovanie budúcich aktivít. Je vhodné si ju prezrieť a poslať autorom tejto mapy námety a pripomienky na úpravu, prípadne doplnenie. Pre pezinčanov možno bude inšpiráciou na tejto stránke katalóg slovenských kempingov a doplnia tie, ktoré si tam ešte nenašli miesto. Už teraz im ďakujem za prácu, ktorú vykonali a ešte vykonajú pri aktualizácii tejto mapy.

Jarosla Mišura, prezident SACC