Vážení priatelia karavanisti

       S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že ku dňu 31.12.2020 Caravan club Bánovce nad Bebravou končí svoju činnosť a preto ruší svoje členstvo v SACC.

         Ako je známe, už dlhšiu dobu sme zápasili s malou členskou základňou klubu, ale hlavne s nezáujmom väčšiny členov o aktívnu klubovú činnosť a tým aj činnosť SACC. Ešte v tomto roku sme chceli usporiadať jubilejné 10.májové stretnutie pri príležitosti 45. výročia založenia nášho klubu so snahou zmeniť túto nepriaznivú situáciu. Bohužiaľ situácia, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou nám to neumožnila a postoj členov aj k tým málo akciám ktoré sa mohli uskutočniť /napr. národný zraz/ nás utvrdil v tom, že sme pristúpili k takémuto radikálnemu riešeniu.

           K uvedenému ešte pripomíname, že nie všetci zanevreli na dianie v SACC a tzv. "zdravé jadro" bude pokračovať v tejto činnosti v Caravan clube UNION Bratislava po vzájomnej dohode s vedením tohto klubu.

            I keď to nie je pre nás ľahké, dávame Vám uvedené na vedomie a veríme, že dianie v karavaningu na Slovensku bude úspešné aj v ďalších rokoch. Záverom nám dovoľte vzhľadom k blížiacemu sa koncu roka popriať príjemné vianočné sviatky a všetko najlepšie v novom roku napriek nie veľmi optimistickým vyhliadkam. Musíme veriť, že nejaká "korona" nemôže karavaning poraziť.

        S pozdravom za Caravan club Bánovce nad Bebravou  Jozef Kučera a  Milan Minárik

Ďakujem vám všetkým za vašu prácu v prospech slovenského karavaningu. História karavaningu bude mať stále jednu časť, ktorá bude navždy spojená s Caravan Clubom Bábovce nad Bebravou. Samozrejme budú tam aj  mená na ktoré sa nedá zabudnúť v spojitosti s vykonanou prácou za 45 rokov jestvovania vášho klubu.
Určite medzi nimi budú aj vaše mená. Teším sa na stretnutia s vami na budúcich akciách, snáď už v lepšom čase.
S prianím veľa zdravia Jaroslav Mišura, prezident SACC