Online objednávka CCI karty na rok 2023

  FICC ako vydavateľ CCI kariet, nakoľko sa jedná aj o kartu s obmedzeným úrazovým, životným poistením a poistením za škody spôsobené tretím osobám, podmieňuje vydanie karty členstvom v klube združenom v FICC. Podmienky poistenia právne záväzné sú na: http://campingcardinternational.com/about-cci/insurance - v anglickej verzii/  informatívny preklad týchto podmienok je na: http://www.caravaning.sk/cci-karta/cci-karta.

  V súlade so stanovami SACC je táto objednávka súčasne žiadosťou o individuálne členstvo v Slovenskej asociácií campingu a caravaningu pre rok 2023.

  Vyplnením objednávky žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov potrebných k vystaveniu CCI karty a vedeniu evidencie individuálneho člena SACC.

  Platnosť CCI karty: do 31.12.2023

  Poplatok za vystavenie CCI karty na rok 2023 je 28,00 € (vrátane poštovného pre Slovensko) a 30,00 € (vrátane poštovného pre zaslanie do zahraničia).

  Úhradu vykonajte na účet VÚB a.s., číslo účtu SK1302000000000055034312. Bankové poplatky hradí objednávateľ.  

  Poplatok obsahuje konečnú sumu za vystavenie karty, individuálne členstvo v SACC a tiež všetky súvisiace náklady vrátane poštovného. 

  Prednostne sa vystavujú hromadné objednávky klubov SACC. CCI karta vám bude doručená poštou, ako doporučená zásielka.

  Pre správne používanie CCI karty a získanie všetkých informácií, ktoré poskytuje portál Camping Card Internacional je potrebné CCI kartu zaregistrovať na:  register-user

   

  Ostatní členovia-spolucestujúci rodinného kolektívu (napíšte v tvare: priezvisko-meno-bydlisko-rok narodenia)