Vážení priatelia, karavanisti,

CCC Wagon Slovakia Zdravotník, Košice a SACC,

Vás čo najsrdečnejšie pozýva na svoje už  35. Zdravotnícke RCC,

ktoré sa uskutoční v dňoch 27. -  30. 6. 2019 v rekreačnej oblasti KURINEC - ZELENÁ VODA pri Rimavskej Sobote

bližšie informácie a prihláška v prílohe.

Na stretnutie s Vami sa teší

Emil Hajoš

prezident CCC Wagon Slovakia Zdravotník