CCI karty - meškanie.
 
Dnes, t.j 7.1.2020, na základe našej reklamácie ešte z decembra, prišla správa z FICC, že sa im vrátili karty poslané na Slovensko ako nedoručené!
Pritom je tá istá adresa už okolo 10 rokov !!
Potvrdil som obratom správnosť adresy a očakávame v krátkej dobe doručenie.
Prosím o strpenie, nie je v našej moci to urýchliť.
 Dnes 14.1.2020 boli karty doručené, postupne budú spracované a odoslané 
Jaroslav Mišura, prezident SACC