V piatok sa stretli v areáli termálneho komplexu Podhájska v hoteli Borinka majitelia a prevádzkovatelia našich kempingov spoločne s  delegátmi karavanových klubov na 9. seminári SLOVENSKÉ KEMPINGY a zároveň na 12. Valnom zhromaždení Slovenskej asociácie campingu a caravaningu.

 Po privítaní účastníkov prezidentom asociácie Ing. Petrom Turányim sa úvodného slova k problematike cestovného ruchu ujal Ing. Marián Bujna, riaditeľ odboru stratégie a politiky CR Ministerstva DV a RZ SR. Po odznení jeho slov o legislatíve a podpore cestovného ruchu sa rozhovoril o svojich skúsenostiach a postrehoch z cestovania po Slovensku aj zahraničí Ľubomír Motyčka, šéfredaktor časopisu Cestovateľ . Vo svojom príspevku nielenže poukázal na problémy a potreby CR ale zároveň načrtol možnosti a návrhy riešení, ktoré môžu prispieť k jeho rozvoju na Slovensku. Po jeho neformálnom vystúpení sa rozpútala živá a podnetná diskusia, hlavne o zlepšení CR ako segmentu hospodárstva SR.

Mgr. Marta Mlíchová, z Odboru analýz a tvorby produktov Slovenskej agentúry cestovného ruchu poskytla účastníkom informácie hlavne o možnosti propagácie Slovenských kempingov u nás a v zahraničí prostredníctvom tejto agentúry, ktoré doplnila užitočnými informáciami o skúsenostiach z práce regionálnych zastúpení SACR v krajských mestách. Zároveň vyzvala prítomných prevádzkovateľov kempingov na užšiu spoluprácu s týmito zástupcami.

Na záver dopoludňajšieho programu Ing. Peter Turányi hovoril o  tvorbe produktov CR a potrebe užšej spolupráce v rámci OO CR v regiónoch.

Po obedňajšej prestávke si účastníci prezreli štvorhviezdičkový kemping u Svätého Urbana a nedávno otvorený relaxačno - rekondičný komplex ktorý ponúka návštevníkom rekreáciu a relaxáciu vo výnimočnej slanej vode. Zaujal ich aj začatý projekt zahŕňajúci rozšírenie atraktívnych služieb v oblasti bazénov a celkovej zmeny úrovne poskytovaných služieb. Tento už teraz moderný areál obec stále modernizuje a tak môže poskytovať komplexné relaxačné a rekreačné služby, ktoré môžeme našim priateľom karavanistom vrelo odporučiť.

V záverečnom hodnotení kempingov v sezóne 2013 najlepšie obstál MARACAMP Liptovský Trnovec, ktorý získal titul s plaketou Kemping roka 2013. Kempingoví komisári SACC doplnili desiatku najúspešnejších kempingov bez určenia poradia takto:

Zástupcovia prvých troch vyhodnotených kempingov si okrem a uznania odniesli aj produkty určené pre modernizáciu kempingov, hlavne v sociálnom vybavení, ktoré odprezentoval a ako odmenu odovzdal zástupca , výrobcu AZP, s.r.o. Brno Ing. Antonín Pytíček.

Po záverečnom zhodnotení seminára a krátkej prestávke bolo otvorené rokovanie Valného zhromaždenia SACC. Okrem správy prezidenta asociácie Ing. Petra Turányiho a kontrolóra p. Jaroslava Manáka o činnosti a hospodárení za dvojročné obdobie predniesli viceprezidenti Ing. Ján Ducko za kempingy a Peter Rajták za kluby hodnotenie činnosti na týchto úsekoch.

Následne bol prezidentom predložený valnému zhromaždeniu návrh koncepcie činnosti asociácie na nasledovné volebné obdobie. Po diskusii boli ocenení členovia Košických klubov spoločne s majiteľom usporiadajúceho kempingu Tatranec v Tatranskej Lomnici za prípravu a pomoc pri organizovaní RCC rallye . Ocenenie z rúk prezidenta SACC si prevzal aj zakladateľ a čestný prezident SACC p. Július Vagáši, za propagačno - osvetovú činnosť v našom hnutí.

Po krátkej diskusii sa pristúpilo k  aktu voľby orgánov SACC, kde navrhnutí kandidáti Ing. Peter Turányi, Ing. Ján Ducko, Peter Rajták a Jaroslav Manák boli Valným zhromaždením schválený do vedenia SACC.

Je potešujúce, že aj po schválení uznesenia a oficiálnom ukončení VZ účastníci zotrvali v plodnej diskusii a výmene skúseností medzi prevádzkovateľmi kempingov a karavanistami.

Zostáva im zaželať veľa síl a  elánu pri práci na rozvoji našej organizácie SACC.

Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00024
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00026
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00027
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00028
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00030
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00031
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00032
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00035
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00037
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00039
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00042
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00043
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00044
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00045
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00047
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00048
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00049
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00050
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00051
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00052
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00053
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00054
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00055
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00056
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00057
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00060
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00061
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00062
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00064
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00065
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00067
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00070
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00073
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00075
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00079
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00080
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00081
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00083
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00086
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00087
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00092
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00095
Seminar a VZ Po...
Seminar a VZ Podhajska 2013 00096