DSC 0418 2Situácia okolo tradičného Piešťanského zrazu sa v stredu pred zrazom skomplikovala. Nový prevádzkovateľ nedokázal za viac ako mesiac prehlásiť odber elektriny na seba a pripojenie dovezenej elektrocentrály nepovolí. Nezostávalo nič iné, ako dojednať akciu v kempe u Pullmanna. Kapacita kempu neumožnila viac ako 80 účastníkov. Po zverejnení nutnosti prihlášok, bola táto kapacita za dve hodiny naplnená. Na druhej strane je nutné poďakovať Jožkovi Pullmanovi s kolektívom (najmä rodinou) za prípravu už zazimovaného kempingu na akciu. Veď už v štvrtok začali prichádzať prví návštevníci. Vďaka ich pochopeniu situácie sa, pri zachovaní bezpečnosti umiestnenia, podarilo ubytovať všetkých 90 posádok.

Okrem pohody vo vzťahoch návštevníkov bola aj pohoda ktorú prinieslo pekné počasie. V piatok, ako je zvykom zahral Váh River Band  (bohužiaľ už bez Evky). Všetci spolu sme si na ňu a aj ostatných kamarátov, čo už nemohli prísť, spomenuli pri tam u nebeských bran. Nádherná nálada vydržala až do polnoci. Skalní si ju predĺžili do štvrtej nad ránom.  Piešťancov čakala ráno od šiestej zabíjačka. Všetko išlo podľa plánu a už o ôsmej sa prasa opaľovalo. Na slávnostnom otvorení sme si podľa tradície pripili na šťastný priebeh zabíjačky. Pekné počasie, tak netypické pre zabíjačku, každý využil podľa svojich možností. Na piatu hodinu bola pripravená zabíjačková kapustnica pod dozorom pozorných dohliadačov.  Po chutnej kapustnici bol na rade kvíz o vecné ceny. Vďaka sponzorom sme o ceny súťažili celý večer.

Po kvíze sme si spomenuli 40 ročnú históriu Piešťanského klubu a predstavení boli aj prítomní členovia klubu, ktorí dostali spomienkové predmety. V nedeľu pokračovalo pekné počasie a o jedenástej sme sa rozlúčili so sezónou, aj keď tam boli takí, ktorí sa karavaningu venujú celý rok. Takže piešťanský zraz bol iba pripomienkou, že sa budú meniť podmienky. Jedinou škvrnou podujatia bolo prerušovanie dodávky elektriny pre enormný odber. V priemere bol trvalý odber na jeden karavan okolo 800 W. Čo napríklad znamená, že každý druhý karavan mal naplno pustené etaviro. Karavanisti z Piešťan teraz majú pred sebou čas na bilancovanie a prípravu stretnutí na budúci rok. Dovoľte mi všetkým poďakovať za stretnutia v tomto roku a popriať príjemné prežitie dní do ďalších stretnutí, na ktoré sa už teším.

S pozdravom Jaro Mišura predseda CC Piešťany.​​