V sobotu 21.11.2009, sa konal v v zasadacej miestnosti reštaurácie Kolibe hotela Bystrina v Demänovskej doline - Nízke Tatry 5. Seminár: SLOVENSKÉ KEMPINGY a zároveň Valné zhromaždenie SACC, kde hlavným bodom boli voľby do orgánov SACC.

Úvodné slovo patrilo prof. Ing. Kolomanovi Ulrichovi PhD., prezidentovi Slovenskej asociácie campingu a caravaningu v ktorom sa vyjadril hlavne k problematike kempingov, táborísk a chatových osád.

Na uvedenú tému naviazal vo svojom príspevku Ing. Gabriel Kuliffay - generálny riaditeľ sekcie turizmu MH SR ktorý sa zameral hlavne na nový zákon o turizme a jeho dopad na prevádzkovateľov kempingov. Najviac tém na diskusiu sa týkalo skúseností s aplikáciou novej vyhlášky MH SR č. 277/2008 o kategorizácií ubytovacích zariadení kempingov, táborísk a chatových osád v praxi.

Za Slovenskú agentúru pre cestovný ruch vystúpila jej generálna riaditeľka JUDr.Svetlana Gavorová a po nej Mgr.art. Marta Mlíchová predstavila marketingový plán SACR na rok 2010 a priestor pre propagáciu kempingov na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu.

Ing. Peter Turányi viceprezident SACC pre kempingy vyhodnotil inšpekčné cesty kempingových komisárov SACC, spomenul ich poznatky a vyhlásil výsledky hodnotenia kempingov a ocenenie SACC CAMPING ROKA 2009 získal Autocamping Belá (Nižné Kamence). Na druhom mieste skončil Camping Penzión Villa Betula (Liptovská Sielnica) a tretie miesto obsadil Camping Goralský dvor (Haligovce).

 

Zástupca firmy MARVEL-INTERNATIONAL s.r.o.- predajca a dodávateľ mobilných domov prezentoval možnosti mobilných domov na kempovanie a trávenie volného času.

O skúsenosti s mincovými a žetónvými automatmi v našich kempoch sa podelil spoločne s prevádzkovateľmi kempingov majiteľ Brnenskej firmy AZP Brno s.r.o.

Správne umiestňovanie informatívnych dopravných značiek na pozemných komunikáciách vysvetlil Ing.Ladislav Rozgoň z krajského úradu dopravy a pozemných komunikácii.

Po diskusii k predneseným témam a aktuálnej problematike predniesol záverečné zhodnotenie seminára - prof. Ing. Koloman Ulrich PhD.

Účastníci seminára si spoločne prezreli areál kempingu Bystrina, kde priamo v teréne boli autorom projektu Ing. arch. Danielom Ursínym oboznámení s plánovanou rekonštrukciou kempingu na štvorhviezdičkový kemping s celoročnou prevádzkou.

V popoludňajších hodinách sa konalo jubilejné 10. Valné zhromaždenie SACC, kde hlavným bodom bola voľba orgánov SACC na nové funkčné obdobie.

Po správe o činnosti, hospodárení a správe revíznej komisie bola schválená zmena stanov ktorá vedie hlavne k zefektívneniu činnosti výkonného výboru SACC a vracia sa k osvedčenému modelu trojčlenného prezídia. Po uskutočnených voľbách a schválenom uznesení nasledovalo prvé spoločné zasadnutie novozvolených členov prezídia SACC, ktoré bude v nasledujúcom období pracovať v zložení:

Valné zhromaždenie udelilo odstupujúcemu prezidentovi prof. Ing. Kolomanovi Ulrichovi PhD. titul "čestný prezident SACC".  Delegáti poďakovali doterajším členom vedenia SACC za ich prácu a novému popriali veľa elánu a hlavne chuti do ich neľahkého dvojročného obdobia.


{gallery}stories/caravaning/10.valne_2009{/gallery}