Milí priatelia,fotka mišura

navštívili ste stránku Slovenskej asociácie campingu a caravaningu. Sme občianske združenie spájajúce karavanistov, prevádzkovateľov kempingov a už aj výrobcov v oblasti karavaningu. Našim základným cieľom je pomáhať pri rozvoji karavaningu na Slovensku a úspešná spolupráca s karavanistami v okolitých štátoch.

            Milí priatelia karavanisti je pre mňa, po zvolení do ďalšieho funkčného obdobia, poctou vás pozdraviť pred začiatkom sezóny roka 2018, popriať vám veľa zdravia a šťastia v nastávajúcom roku. Každý z vás má určite spracovaný plán na tento rok, aspoň v hrubých rysoch. Pevne verím, že si v ňom našlo miesto aj niekoľko akcií z nášho kalendára, ktorý máte k dispozícii na našej stránke. Všetci čo pracovali na tomto pláne vás radi uvítajú na svojich akciách, ktoré pre vás pripravujú. Všetky akcie poriadané klubmi stoja na dobrovoľníckej práci členov klubov. Ďakujem im vopred za ich nezištnú prácu a ochotu aj v dnešnej dobe venovať časť svojho voľného času pre ostatných priateľov. Je to pôžička, ktorú ponúkajú návštevníkom svojej akcie a radi si ju vyberú pri návšteve akcie poriadanej ďalším klubom. Rovnako je treba poďakovať aj kempingom, ktoré sa pustili do organizovania stretnutí. Tu je to v podstate založené na angažovaní najmä rodinných príslušníkov majiteľov a prevádzkovateľov kempingov na organizácii akcie. Pevne verím, že nájdu nasledovníkov a už v budúcom roku pribudnú nové aktivity kempingov v našom kalendári. Je príjemným zistením,že sa stáva normálnym stav, keď v našich kempingoch skoro všetko funguje ako má. Namáhavá práca prevádzkovateľov kempingov prináša svoje plody. Viac ubytovaných, ktorí sa vrátia späť. Viac návštevníkov zo zhraničia, ktorí aj vďaka nami organizovaným akciám spoznávajú naše kempingy a vracajú sa aby s prekvapením konštatovali, že stále je čo spoznávať a sú zaskočení bohatstvom našej prírody a našej kultúry. Všeobecne je nutné povedať, že pokiaľ budeme mať medzi sebou ľudí, ktorí sú ochotní pracovať v prospech ostatných pre to, že im to robí radosť, potom sa nemusíme báť o náš karavaning. Dúfam, že takáto „choroba „ bude čo najviac infekčná,

            Je radostné konštatovať, že v roku 2017 narástla účasť na karavanistických akciách. Je predovšetkým potešujúca  účasť detí / vnúčat/ na všetkých akciách. V mnohých kluboch privítali nových členov a tak narástla celá rodina Slovenských karavanistov. Historicky sa Slovenský karavaning líši od európskeho priemeru podielom mladých členov. Nikdy to nebola prevažne penzijná spoločnosť a dúfam, že takou aj zostane. Aj keď musím priznať, že aj ja som posilnil práve túto skupinu karavanistov. Pre mňa je povzbudením to, že návštevou spoločných stretnutí sa  stávam štatisticky mladším. Je radosť byť vo vašej  spoločnosti,pretože toto omladenie je viditeľné na všetkých účastníkoch. A pri každom lúčení po akcii počuť slová naznačujúce radosť z očakávania nasledujúcich stretnutí.

            Z radosťou sa stretávame nielen na domácich stretnutiach, ale aj u našich priateľov spoza hraníc. Aj tento rok sú v našom kalendári všetky tradičné stretnutia organizované v Európe. Medzinárodnú  sezónu začneme  návštevou 57. Europa Ralley v San Vincenzo v Taliansku. V prostred sezóny je pred nami 87.  FICC rallye pri  Berlíne / kde je predbežne prihlásených 19 našich posádok/ a pre nás bude vrcholom usporiadanie 22. Dahlie rally v ATC Goralský dvor v Haligovciach pod patronátom predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Organizačný výbor už pracuje na plné obrátky a nám zostáva len dúfať, že všetko prebehne podľa našich a vašich predstáv, vrátane počasia. Okrem toho máme v tomto roku aj ďalšie domáce významné akcie. Je to 50. ročník RCC, ktorý privíta kemping Gäceľ pri Dolnom Kubíne a 49. Národný zraz karavanistov Slovenska, ktorý bude po dlhej dobe mimo kempingu v Zamarovciach pri Trenčíne. Rovnako okrúhleho veku sa dočkal 10. Veľkonočný zraz v Dunajskej strede. Všetkým poriadateľom a tiež návštevníkom prajem úspech a šťastný priebeh a návrat domov.

            Ako som napísal už hore, je cítiť nárast karavaningu u nás, rovnako sa hovorí o náraste karavaningu v celej Európe, výrazne rastie predaj obytných áut a prívesov v rozsahu 12% medziročne. Mnohí výrobcovia hlásia naplnenie kapacity na viac ako rok, ako sme na tom z tohto pohľadu u nás? Pripomínali sme si 60 rokov kampingu a karavaningu na Slovensku, to je približne aj čas keď sa u nás začali objavovať prvé karavany, najmä skladačky. V tomto ohľade sme nijako ani v kvalite výrobkov nezaostali za Európskym trendom. V osemdesiatich rokoch sa okrem karavanov vlastnej výroby dali kúpiť aj fabrické výrobky. Po deväťdesiatom roku sa s vlastnou výrobou stretáme už iba pri vostavbách. Výnimočne stretneme na ceste a zraze karavan vlastnej výroby, najviac nejakú Aviu, ale inak je to už prehliadka svetových značiek. Väčšina je kúpená z druhej ruky, ale vo vynikajúcom stave. Podľa podkladov prezídia policajného zboru je na Slovensku evidovaných 5182 obytných prívesov, 19 obytných návesov a  2185 špeciálnych automobilov, ako sú zatriedené obytné autá. Čo sa týka Európskeho porovnania tak podľa podkladov federácie výrobcov karavanov je v Európe registrovaných 1 813 050 obytných automobilov a 3 934 550 obytných prívesov. Za uplynulý rok pribudlo 162 393 nových registrácií. Z toho vyplýva, že sme súčasťou obrovskej rodiny karavanistov. Je nutné počítať s tým, že k skoro 6 miliónom karavanov patrí viac ako 12 miliónov karavanistov. Použijem bežné prirovnanie našich novinárov,  keby sme sa všetci postavili vedľa seba, zaberieme viac ako 63 000 futbalových ihrísk. Náš príspevok k počtu karavanov je síce malý, ale nie zanedbateľný. Rovnako je zaujímavé porovnaie v oblasti kempingov. U nás je cca 150 kempingov, alebo miest, ktoré ponúkajú miesto pre karavany. V Čechách ich je viac ako tisíc. Máme čo dobiehať.

            Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať všetkým, ktorí prikladajú ruku k rozvoju tohoto unikátneho hnutia, veď kto iný spája celé rodiny tak ako karavaning? Či už je to vlastnou prácou, alebo pomocou vecných darov alebo finančnou podporou. Samozrejme ďakujem aj všetkým, ktorí si na nás spomenuli v spojitosti s darovaním 2% dane. Priatelia ešte raz ďakujem, teším sa na spoločné stretnutia.

Ing. Jaroslav Mišura, prezident SACC.