V piatok 22.11.2019 sa v kaviarni hotela Borinka v areáli termálneho kúpaliska v Podhájskej uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie campingu a caravaningu. Tak ako bolo uvedené v programe valného zhromaždenia prezident SACC Ing. Mišura predniesol správu o činnosti asociácie a viceprezidenti Ing. Duckop. Hajoš správy z oblasti kempingov a klubov za roky 2018 a 2019. Taktiež bola prednesená aj správa o hospodárení a a správa z revíznej činnosti. Najdôležitejšia časť Valného zhromaždenia boli voľby orgánov SACC na budúce dvojročné obdobie. Delegáti Valného zhromaždenia odsúhlasili p. Mišuru za prezidenta SACCza viceprezidentov p. Ducka a Hajoša. Za kontrolóra bol zvolený p. Manák

Po ukončení Valného zhromaždenia SACC sa uskutočnil 12. seminár Slovenský kemping a karavaning.

Úvodné slovo k stratégii rozvoja v cestovnom ruchu a jeho potrebám v SR, zmeny vyhlášky 277/2008. Šprochová Lenka, Ing.Mgr. PhD. - generálna riaditeľka sekcie CR MDV SR.

Po diskusii na danú tému boli predvedené technické zariadenia pre kempingy z AZP Brno.

Na záver bol predstavený ocenený karavan klub roka 2019 a kemping roka 2019. V tomto roku bol vybraný a ocenenie si osobne prebral prezident oceneného klubu Caravan Club Žilina p. Cyril Matejov.

Ocenenie kemping roka získal Autokempingu Varín za postupnú rekonštrukciu kempingu tak, aby po dlhšej nefunkčnosti opäť slúžil k spokojnosti našich karavanistov.

Na záver prezident SACC poďakoval najaktívnejším členom asociácie za ich prácu a dosiahnuté výsledky.

Tak ďakujeme vedeniu SACC za ich doterajšiu prácu a prajeme im veľa síl a elánu v ďalšom období.

vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00008
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00012
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00013
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00014
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00015
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00016
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00023
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00026
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00027
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00028
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00030
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00031
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00034
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00035
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00037
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00040
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00042
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00043
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00045
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00047
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00048
vz sacc 2019_00...
vz sacc 2019_00051