CCC Žilina opäť na zraze perlil.

Vážení priatelia kempingu karavaningu, proste všetci účastníci zrazu v kempingu Belá Nižné Kamence, určite ste boli nad mieru spokojný s programom ktorý nám pripravil prezident klubu p. Cyril Matejov v spolupráci so žilinským klubom.

Tejto akcie sa zúčastnilo celkovo 81 posádok z Čiech Moravy a Slovenska.

V štvrtok po príjazde a ubytovaní účastníkov zrazu, začala sa príjemná a spontánna zábava pri speve, ktorý bol doprevádzaný harmonikou v podaní Petra Rajtáka.

Piatok bol ľubovoľný turistický deň s výberom vychádzky na Jánošíkove diery alebo lanovkou na Malú Fatru. Po návrate do našich prístreškov a večery, bolo opäť posedenie v bufetovom prístrešku autokempingu kde pokračovala spoločná zábava.

Vďaka predĺženému víkendu sme mali možnosť užiť si výlet do múzea Žilinských katakomb a prehliadku mesta. Škoda že túto akciu narušila veľká búrka. Po jej skončení však účastníci tohto výletu pokračovali s pripravenom programe.

Sobota sa niesla v duchu voľného programu až do času kedy bola podávaná kapustnica a vďaka kuchárskym schopnostiam vedúcej bufetu p. Mažgutovej chutila výborne.

Večer bol zakončený zapálením vatry spojenú s reprodukovanou hudbou a tancovačkou.

Vzhľadom na nie celkom vhodné počasie na kempovanie a k tomu že prebieha výstavba chatiek, pre celoročné užívanie, čo určite prispeje k skvalitneniu autokempingu k celoročnej činnosti a činnosti cestovného ruchu v Slovenskej republike, boli všetci účastníci zrazu nad mieru spokojný s programom, výbornou organizáciou, vytvorenou atmosférou a možnosťou stravovania.

P. Matejov ďakujeme za super strávený víkend.

Účastníci zrazu.

                                                                                     Text a foto: Peter Rajták