Po skončení 16. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v dňoch 21.-24.1.2010, by som Vás chcel informovať o úspešnej prezentácii, našej klubovej činnosti, ale hlavne o propagácií využitia volného času a rekreačných aktivít ponúkaných našimi kempingmi.

Klubovú činnosť sme podporili a prezentovali hlavne kalendárom podujatí 2010, kde uvádzame okrem všetkých našich podujatí aj najvýznamnejšie medzinárodné a vrcholové podujatia.

Ďakujeme Všetkým, ktorí prispeli svojimi propagačnými materiálmi k obohateniu ponuky vo výstavnom stánku SACC. Počas štyroch výstavných dní si množstvo záujemcov mohlo prezrieť a pripadne si zobrať propagačné materiály z 11 členských kempingov:

Camping Pullmann Piešťany

Kemping Nitrianske Rudno

Autocamping Varín

Camping Goralský dvor Haligovce

Kemping Manín

Autocamping Vincov les

Autocamping Thermalpark Dunajská Streda

Autocamping Slnečné skaly

Camping Belá Nižné Kamence

Camping Borová Sihoť

Camping Stará Hora

Kempingy, ktoré z rôznych dôvodov propagačné materiály nedodali, boli tiež propagované prostredníctvom ponúkaných brožúr:

CAMPING CARAVANING CCI KARTA, - Členské kempingy a CCI zľavy pre rok 2010

VODNÉ ATRAKCIE A KEMPINGY NA SLOVENSKU - mapa a zoznam kempingov

ZLATÉ STRÁNKY NA CESTY - automapa a informácie o ubytovaní na Slovensku

KEMPY A BUNGALOVY 2010 v Českej a Slovenskej republike - NOVINKA

Na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatur predstavitelia SACC mali v úmysle už tradične odovzdať ocenenie a plaketu prevádzkovateľovi kempingu, ktorý získal ocenenie TOP Kemping roka 2009, ktorým sa stal Kemping Nižné Kamence -Belá, no po konzultácií s vedením kempingu im toto ocenenie bude odovzdané priamo na obecnom zastupiteľstve obce Belá, ktorá tento ocenený kemping spravuje. Uvedený kemping bude aj hostiteľom vrcholového republikového stretnutia karavanistov RCC 2010 v termíne od 29.7 do 1.8. 2010 počas Jánošíkovských slávností.

Veľtrhy navštívilo 68 362 milovníkov cestovania a dobrého jedla, čo predstavovalo oproti minulému roku 5%-ný nárast. Najbližšie sa ITF Slovakiatour a Danubius Gastro uskutočnia v termíne 20.-23.1.2011.

Zostáva dúfať, že tu nebudeme chýbať a privedie hlavne nových návštevníkov do našich kempingov.

S pozdravom Ing.Ján Ducko

Viceprezident SACC


Dipllom_CR2009itf__slovakia_2010__00001itf__slovakia_2010__00002