7. seminár: SLOVENSKÉ  KEMPINGY

Po hlavnej karavanistickej sezóne, keď väčšina z nás už pripravuje svoje pojazdné obydlia na zimu, sa postupne vyprázdnili aj naše kempingy nastal čas pre stretnutie majiteľov, prevádzkovateľov a vedúcich kempingov na 7. seminári SLOVENSKÉ KEMPINGY ktorý sa konal v sobotu 05.11.2011 v reštaurácii Jazmín v areáli termálneho komplexu v Podhájskej.

Po privítaní všetkých zúčastnených predniesol úvodný príhovor prezident SACC Ing. Peter Turányi. Snáď najväčšiu odozvu mala prezentácia k problematike cestovného ruchu a jeho perspektívach v SR Mgr. Dáši Sabóovej hlavného štátneho radcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sekcie cestovného ruchu.

Zaujímavé informácie o destinačnom manažmente a marketing v podmienkach kempingov a CHO predniesla Ing. Petra  Tomášová, z Top projektu s.r.o. Bratislava. V ďalšom bode bohatého programu Mgr. Art. Mlíchová, zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch predstavila Marketingový plán SACR na rok 2012 a vysvetlila možnosti a ponuky SACR pre propagáciu  kempingov na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu.

Od našich západných susedov prijal pozvanie zástupca Združenia kempingov a CHO v ČR, ktorý porovnal činnosť a poukázal na spoločné problémy oboch združení. Veľmi zaujímavý a poučný bol pohľad na Slovenský cestovný ruch a kempingy očami zahraničného turistu a odborníka v CR Abrama Mullera. Prednášky a odborné prezentácie boli po skončení seminára poskytnuté účastníkom seminára. Kvalitatívny rast kempingov, táborísk a chatových osád na Slovensku z poznatkov kempingových komisárov v krátkosti zhrnul Ing. Ján Ducko - viceprezident SACC. Na záver boli ocenené naše členské kempingy za progresívny kvalitatívny rozvoj, aktivitu a spoluprácu.

Ocenenie SACC CAMPING ROKA 2011, prevzal za dlhoročné dosahovanie dobrých výsledkov v uspokojovaní potrieb našich aj zahraničných zákazníkov a v tomto roku ďalší pokrok v dobudovaní  kempingu p. Dušan Žeriava z Campingu Slnečných skál v Rajeckej doline.

V tomto roku sme sa rozhodli vyhodnotiť a vyzdvihnúť ďalšie úspešne sa rozvíjajúce kempingy a stanoviť poradie najlepšej desiatky našich členských kempingov bez určenia poradia na 2 - 10 mieste pre sezónu 2011:

Camping Penzión Villa Betula -Liptovská Sielnica
Autocamping Belá - Nižné Kamence
Autocamping Goralský dvor - Haligovce
Kemping u svätého Urbana - Podhájska
Camp Bystrina - Demänovská dolina
Hotel a autocamping Tatranec - Tatranská Lomnica
Hotel autocamp - Borová Sihoť
Maracamping - Liptovský Trnovec
Camping - Pullmann -Piešťany


Záver semináru patril prehliadke nášho prvého  a jediného 4* kempingu u Svätého Urbana a areálu komplexu termálneho kúpaliska Podhájska.

Po skončení seminára Slovenské kempingy sa konalo XI. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SACC.
Na základe schváleného kľúča (za každý regionálny klub a každého prevádzkovateľa kempingu jeden delegát, plus ďalší delegáti z ostatných druhov členstva), pozvaní delegáti  na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie campingu a caravaningu, ktoré sa uskutoční v piatok 04.11.2011 o 13.00 hod. v  reštaurácii Jazmín v areáli termálneho komplexu v Podhájskej.
Program Valného zhromaždenia bol obsiahly. Po zaregistrovaní delegátov a pozvaných hostí sa ujal otvorenia, voľby pracovných komisií a správy o činnosti SACC za uplynulé volebné obdobie prezident SACC  Ing. Peter Turányi, ktorý predstavil aj návrh koncepcie asociácie na ďalšie volebné obdobie - roky 2012 až 2013.

Správa o kontrolnej činnosti predniesol kontrolór p. Jaroslav Manák. Viacerí predsedovia klubov boli ocenení za aktívny prístup v organizovaní zrazov a spoluprácu z asociáciou.
Jednou z najdôležitejšou úlohou valného zhromaždenia je voľba orgánov SACC  na nasledovné dvojročné obdobie. Po predstavení kandidátov prebehla riadna voľba prezidenta, dvoch viceprezidentov a kontrolóra SACC. Pracovné  komisie potvrdili uznášania schopnosť valného zhromaždenia a platnosť voľby členov prezídia SACC. Na dvojročné obdobie bol do funkcie prezidenta SACC zvolený Ing. Peter Turányi, do funkcie viceprezidenta pre kempingy Ing. Ján Ducko, do funkcie viceprezidenta pre karavaning p. Vladimíra Fajtáka a do funkcie kontrolóra p. Jaroslava Manáka

Po voľbe prezídia bolo schválené uznesenie z XI. Valného zhromaždenia  SACC. V závere delegáti poďakovali členom vedenia SACC za odvedenú prácu a úsilie pre napredovanie karavanistického a kempingového hnutia a popriali veľa zdaru pri ich karavanistických aktivitách v ďalšom dvojročnom období.

 

Ocenenie_Camping_roka_2011_

Ocenenie Camping roka 2011 preberá p. Dušan Žeriava prevádzkovateľ Campingu Slnečné skaly Rajecké Teplice

Prezidium_SACC

Na kongrese SACC boli na ďalšie obdobie schválení do prezídia SACC prezident SACC Ing. Peter Turányi a viceprezidenti Ing. Ján Ducko a Vladimír Fajták

 

 

 

 

Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100001
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100002
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100003
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100004
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100005
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100006
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100007
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100008
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100009
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100010
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100011
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100012
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100013
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100014
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100015
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100016
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100017
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100018
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100019
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100020
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100021
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100022
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100023
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100024
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100025
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100026
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100027
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100028
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100029
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100030
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100031
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100032
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100033
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100034
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100035
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100036
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100037
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100038
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100039
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100040
Seminar a kongr...
Seminar a kongres SACC 201100041