Dahlie Rallye 2015

19.Dahlie Rallye

Dahlie Rallye sa uskutočnila v Maďarskom mestečku Tiszafűrdo s nasledujúcim programom.

3.septembra 2015- štvrtok sa konala plánovaná porada prezídia DR.

Na druhý deň v piatok podvečer nastúpili účastníci DR na slávnostné zahájenie, konal sa sprievod zúčastnených krajín a klubov.

Pútavou bola večerná prezentácia mesta Tiszafűrdo, nasledovala spoločná večera podfarbená reprodukovanou hudbou.

V sobotu bol pripravený výlet autobusom do EKO parku Poroszlo.

Nakoľko bolo prihlásených málo účastníkov výlet bol zrušený a bol voľný program a kúpanie do 17 hod.

Hlavnou časťou večera bolo vystúpenie ľudovo umeleckého súboru Szoke Tisza a losovanie tomboly.

Po 20 hod bolo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 19. ročníka Dahlie Rallye. Záver večera patril zábave a tancu, do rytmu a na počúvanie hrala hudobná skupina Papa Blues Band.

V nedeľu sa konali v kostoloch bohoslužby a zúčastnené posádky sa chystali na spiatočnú cestu

Najslávnostnejším okamžikom bolo odovzdanie putovnej valašky a klobúka od prezidenta MCCC do rúk prezidenta DR krajín V-4 p. Vaňuru. Ten podľa tradícií odovzdal štandardu zástupcovi následníckeho klubu, p. Rajtákovi zo SACC, ktorí preberá organizáciu jubilejného 20 – teho stretnutia karavanistov na Dahlie Rallye na Slovensku v peknom prírodnom prostredí Liptova.

Všetci prítomní karavanisti boli na tento jubilejný zraz pozvaní a dostali propagačné materiály s pozvánku a programom.

Vzhľadom k tomu že v tomto roku bolo zvolené nová prezídium MCCC a prišlo aj k zmene miesta zrazu DR, bolo málo času na propagáciu tohto podujatia čo sa odrazilo aj na účasti karavanistov.

Na podujatí sa celkovo zúčastnilo 67 posádok z krajín V-4. Na záverečnom vyhodnotení vyhodnotený najstarší a najmladší účastník DR.

Škoda že daždivé počasie trochu narušilo možnosti celodenného výletu okolo celého jazera Tisza, alebo na nákup v mestskej tržnici a priľahlých obchodoch.

Záverom treba kladne hodnotiť jednotlivé klubové posedenia, vo svojich uličkách najmä účastníkov DR zo Slovenska a Poľska.

Tešíme sa na stretnutie 20 jubilejnej Dahlie Rallye v SR.

Foto a text: D. Pauljučoková, P. Rajták a M. Jeleník