„Vinobranie stále láka“, táto veta ma napadla pri príchode na upravenú lúku v blízkosti pezinskej požiarnej zbrojnici, kde sa konal 16 ročník Malokarpatského zrazu karavanistov. Myslel som vzhľadom na skorý príchod že budeme medzi prvými, ale pohľad na zabývané uličky karavanov ma uistil, že posádok bude väčšie množstvo. Skutočne v piatok sa vrece roztrhlo a organizátori mali čo robiť aby každú posádku náležite privítali a umiestnili. Veď nás prišlo aj s domácimi organizátormi okolo 80 posádok Tento rok okrem „našich československých“ posádok organizátori z CCC za Koníčkom Pezinok privítali aj posádku z Maďarskej republiky a 10 posádok karavanistov z Nemecka, ktorí mali naplánovanú cestu a pobyt po Slovensku.

Celé tri dni mali návštevníci možnosť sa prejsť na Pezinské vinobranie, kde bol bohatý sprievodný program. No nenudili sa ani tí čo zostali na táborisku, kde bolo v pojazdnom bufete postarané o chutné domáce špeciality, zabávali nás členovia skupiny „Staré tiene“. Ukážky tanca „Zumba“ roztancovala aj podaktorých karavanistov. Do športových súťaží sa zapojili snáď všetky prítomné deti a mládež a bojovali statočne, víťazi a zúčastnení dostali odmenu, najväčšou odmenou však bola jazda na krásne zrenovovanom traktore Zetor 25.

Tak Vám organizátori patrí vďaka za pripravenú lúku na táborenie, za dobrú náladu, za to že hladní ani smädní sme nezostali a ešte sa aj dobre zabavili.