Podujatia klubov

Wagon Slovakia

Ako dobrá zimná náhrada na nezimné počasie sa potvrdilo usporiadanie akcie v Maďarskom mestečku Nyiregyháza.

Kúpeľný areál Sostogyofurdo z celoročnou prevádzkou termálneho kúpaliska prešiel vnútornou rekonštrukciou,

ktorá oživila a skrášlila jeho priestory pri bazénoch pre všetky vekové kategórie.

Práve tu malo namierené 45 členov CCC WAGON SLOVAKIA-Zdavotník Košice

Čo je viac ako päťdesiat percent členskej základne .pri pohľade na spoločnú snímku po zaparkovaní

autobusu už pred kúpaliskom po dvojhodinovej jazde z Košíc vôbec nevidno že sa vstávalo o šiestej ráno,

Ale badať ako s nám podarilo omladiť rady členskej základne a máme pre koho organizovať aj takéto akcie.

Príjemne unavený sme sa rozchádzali večer o dvadsiatej hodine v Košiciach.

Poďakovanie patrí spoľahlivému vodičovi autobusu aj sponzorovi WAGON SLOVAKIA Košice

Jaroslav Manák