Podujatia klubov

Zraz u Pullmanna

Dňa 24.4.2015 uskutočnila sa o 11oo.hod. v autokempingu Piešťany u Pullmanna, porada prezidentov SACC.

Na tejto porade bolo zastúpených 7 klubov z SACC, bolo prejednaných a prijatých niekoľko podstatných bodov , ktoré je treba riešiť v blízkej budúcnosti.

 O tomto rokovaní bola spísaná zápisnica ktorú zašleme jednotlivým účastníkom porady.

Na sklonku dňa o 18.00 hod sa začal seminár zo zákona č.8 a § 75-76 z roku 2009, a ďalších § ktoré sa zaoberajú rozmermi, váhami obytných prívesov, ako aj váh celej jazdnej súpravy a potrebné vodičské oprávnenie na vedenie takejto súpravy.

Najviac otázok na lektorov semináru, ktorí boli z Piešťanskej autoškoly p. Ľubomír Bohunický,a člen DI p. Jaroslav Gula, bolo podaných od jednotlivých účastníkov zo Slovenska ako aj z Česka a Moravy sa týkalo

informácií z oblasti:

  • úžitková, maximálna a okamžitá váha obytného karavanu
  • úžitková, maximálna a okamžitá váha jazdnej súpravy
  • umiestnenie diaľničných známok na ťažnom vozidle, a prípadne podľa
  • potreby aj na karavane
  • potrebné vodičské oprávnenie pri váhe súpravy do 4 250 kg.
  • diaľničného označenia autokaravanov nad 4 500 kg.
  • kontroly prívesov na STK.
  • platnosť diaľničných známok v zahraničí

a veľa ďalších otázok súvisiacich s touto problematikou.

Po ukončení seminára, ktoré trvalo do 20,00 hod. pokračovala debata pri obytných prívesoch, kde starší a skúsenejší karavanisti sa podelili zo svojimi skúsenosťami s mladšími karavanistami a nováčikmi.

Záverom si myslím, že tento seminár splnil očakávanie všetkých účastníkov tohto stretnutia.

                                                                                         Text : Peter Rajták

                                                                                         Foto: Pavol Hanzalík