V dňoch 24.-26.5.2019 usporiadal CC Bánovce nad Bebravou tradičné májové stretnutie karavanistov vo Vincovom lese. Stretnutia sa zúčastnilo 82 posádok zo SR a ČR, z toho bolo 11 posádok neorganizovaných a jedna posádka z Nemecka.

Účasť bola čiastočne ovplyvnená predpoveďami nepriaznivého počasia, čo sa nakoniec nepotvrdilo. Prihlásených bolo viac posádok, dokonca usporiadateľ musel pre obmedzenú kapacitu ATC niekoľkých odmietnuť.

Je ale na škodu veci nedisciplinovanosť prihlásených členov, ktorí sa nezúčastnili stretnutia a nemali ani potrebu sa odhlásiť vopred a blokovali tým miesta tým, ktorí by sa boli radi zúčastnili.

Program stretnutia bol v podstate tiež tradičný nakoľko pozostával z kúpania v termálnom kúpalisku, uskutočnila sa obľúbená súťaž v streľbe zo vzduchovky a nechýbala ani tradičná tombola.

Poďakovanie patrí vedeniu ATC a termálneho kúpaliska Vincov les za ústretovosť pri zorganizovaní stretnutia, ďalej majiteľom bufetu " NEMO " za catering pre účastníkov stretnutia a v neposlednom rade všetkým zúčastneným za disciplinovanosť.

Za Caravan Club Bánovce nad Bebravou

Jozef Kučera, prezident CC